Theses 

Virální marketing optikou teorie nových médií – Mgr. Barbora Kašparová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Barbora Kašparová

Bakalářská práce

Virální marketing optikou teorie nových médií

The viral marketing from the viewpoint of a theory of new media

Anotace: Cílem bakalářské práce s názvem Virální marketing optikou teorie nových médií je zmapovat na základě dostupné literatury a analýzy webového prostředí specifický marketingový nástroj, jehož využití v masovém měřítku umožnil až rozvoj Internetu a potenciál nových médií: Jde o tzv. virální marketing, jehož roli v marketingové kampani jako takové práce reflektuje, se zaměřením na oblast sociálních sítí, emailu a webových aplikací typu YouTube. Teoretická část práce představuje virální marketing optikou teorie nových médií. Počínaje historickým vývojem, přes rozdělení a charakteristiku jednotlivých typů virálního marketingu, konče zhodnocením jeho pozitiv a negativ v rámci marketingové strategie. Na základě dostupné literatury (zejména prací Douglase Rushkoffa a Henryho Jenkinse) práce reflektuje současnou názorovou šíři v definování virálního marketingu. Praktická část práce je pak analýzou konkrétních virálních kampaní, zatímco výsledkem práce je nástin principů tvorby úspěšné virální marketingové kampaně.

Abstract: The topic of my thesis is The viral marketing from the viewpoint of a theory of new media. On basis of the available literature and analysis of the web environment it is aimed at a description of a specific marketing tool - its usage in a mass scale has been enabled by development of the Internet and potential of new media. The thesis defines the role of the viral marketing in the marketing campaign, being focused on the area of social networks, e-mail and web applications, such as YouTube. The theoretical part of my thesis includes the evolution, division and characteristics of the individual types of the viral marketing, while the final part summarizes the evaluation of its positive and negative sides in the framework of a marketing strategy. Based on the available literature (mainly the work by Douglas Rushkoff and Henry Jenkins) the thesis reflects contemporary variety of the viral marketing definitions. The practical part deals with the analysis of the particular viral campaigns. The conclusion of my thesis is concerned with the outline of principles of making successful marketing campaign.

Klíčová slova: virální marketing, nová média, word-of-mouth marketing, reklama, internetový marketing, sociální sítě, viral marketing, new media, advertising, internet marketing, social networks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz