Theses 

Kvalita péče a sociálních služeb pro seniory Domova pro seniory Čujkovova. – Bc. Lenka KREJČÍČKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka KREJČÍČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Kvalita péče a sociálních služeb pro seniory Domova pro seniory Čujkovova.

Quality of care and social services for senior citizens retirement home Čujkovova.

Anotace: Diplomová práce se zabývá kvalitou péče o seniory a návazně kvalitou sociálních služeb v Domově pro seniory Čujkovova, a to z pohledu procedurálních standardů kvality sociálních služeb. Teoretická část práce popisuje problematiku stáří a stárnutí v současné společnosti, potřeby, životní styl a strategie seniorů, péči o staré občany, sociální služby a jejich principy, formy a kvalitu poskytování, standardy kvality sociálních služeb, měření kvality a její hodnocení. Praktická část se věnuje charakteristice Domova Čujkovova, poté nabízeným sociálním službám, jejich činnostem a uplatňovaným procedurálním standardům. Ve výzkumné části je realizována kvantitativní strategie formou standardizovaného rozhovoru s dotazníkovým archem s uživateli Domova pro seniory Čujkovova. Cílem výzkumu je zjistit, zda dochází k naplňování vybraných procedurálních standardů kvality sociálních služeb a zda je celková péče o seniory v tomto zařízení kvalitní.

Abstract: This thesis deals with the quality of care of the elderly and consequently with the quality of social services in the Home for the elderly Čujkovova, and that from the view of the procedural standards of the quality of social services. The theoretical part of the work describes the problems of the old age and aging in contemporary society, necessities, life style and strategies of the elderly, care of the elderly, social services and their principles, forms and the quality of providing, quality standards of social services, measurement of the quality and its evaluation. The practical part is devoted to the characterization of the Home Čujkovova, and then to the offered social services, their activities and the applied procedural standards. In the research part the quantitative strategie is realized in the form of standardized interview with the users of the Home for the elderly Čujkovova, by which a questionnaire sheet is used. The aim of the research is to find out if it comes to the fulfilling of select procedural standards of the quality of social services and if the total care of the elderly in this establishment is of good quality.

Klíčová slova: stárnutí, stáří, péče o seniory, sociální služby, kvalita, standardy kvality sociálních služeb, měření a hodnocení kvality, kvantitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31775 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

KREJČÍČKOVÁ, Lenka. Kvalita péče a sociálních služeb pro seniory Domova pro seniory Čujkovova.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 06:52, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz