Bc. Ondřej Vlašín

Master's thesis

Foreign Language Anxiety Among Czech Grammar School Students

Foreign Language Anxiety Among Czech Grammar School Students
Abstract:
Tato práce zkoumá jazykovou úzkost na jednom českém gymnáziu na vzorku 74 maturantů. Hlavním cílem této práce je popsat, jak čeští studenti gymnázií prožívají jazykovou úzkost, vedlejším cílem je pak nabídnout pohled studentů na to, jaké může mít jazyková úzkost potenciální zdroje a následky. Kvantitativní část výzkumu sestávala z dotazníkového šetření, následná kvalitativní část, jejíž cílem bylo …more
Abstract:
This thesis examines foreign language anxiety in a Czech grammar school on a sample of 74 final-year students. The primary aim of the thesis is to describe how do Czech grammar school students experience foreign language anxiety, the secondary aim is to offer students’ perspectives on what are the potential causes and effects of foreign language anxiety. The quantitative part of the research employed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta