Bc. Hana Sklenářová

Bakalářská práce

Hudební subkultury mládeže na území České republiky; analýza názorů veřejnosti v Plzeňském kraji na jejich existenci

Musical youth subcultures in the Czech Republic; analysis of public opinion on their existence in the Pilsen Region.
Anotace:
Výzkumná práce se zabývá hudebními subkulturami mládeže. Cílem je objasnit přínosy, které lidé v hudebních subkulturách spatřují, dále zmapovat povědomí, oblíbenost a názory veřejnosti v Plzeňském kraji na hudební subkultury. Teoretická část je založena na studiu relevantní literatury s přispěním vlastních zkušeností. Přibližuje problematiku mládeže, kultury a subkultury. V několika kapitolách jsou …více
Abstract:
This research is about musical youth subcultures. The aim is to clarify the benefits that people see in musical subcultures, further to the awareness, popularity and public opinion on the musical subcultures in the Pilsen region. The theoretical part is based on the study of relevant literature with contributions from my own experience, approaching the issues of youth, culture and subcultures. In several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní