Bc. Michal Kopřiva

Diplomová práce

Island - od finanční krize ke členství v EU?

Iceland - from financial crisis to EU membership?
Anotace:
Práce se zabývá dvěma provázanými hlavními tématy. Popisuje příčiny islandského finančního kolapsu a vnitropolitické a hospodářské konsekvence krize, která zasáhla Island v roce 2008. Následně práce analyzuje vliv krize na změnu postojů islandských politických stran vůči evropské integraci. Ke konci se práce dotýká i současných přístupových negociací, přičemž se soustředí na potenciálně nejvíce problémové …více
Abstract:
This thesis deals with two closely related main topics. It describes the causes of Icelandic financial collapse and domestic and economic consequences of the crisis which stroke Iceland in 2008. Afterwards, the work analysis the effect of the crisis on the potential change of political and economical preferences of Icelandic political parties and other main actors of decision-making process. At the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií