Bc. Eva Horáčková

Diplomová práce

Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů

Development and calibration of credit scoring models
Anotace:
Práce popisuje vývoj kredit skóringových modelů, které jsou ve finanční sféře používány například při schvalování žádostí o úvěr, a kalibraci výsledků těchto modelů tak, aby vystihovaly pravděpodobnost, že klient nedostojí svým platebním závazkům. Práce ukazuje tvorbu modelů pomocí logistické regrese a neuronových sítí a snaží se posoudit náročnost kalibrace spojenou s těmito dvěma metodami tvorby …více
Abstract:
The thesis describes the development of credit scoring models, which are used in approving loan applications in the financial sector, and calibration of these models' results so that they suit to the probability that client fails to meet his payment obligations. The thesis shows a formation of models using logistic regression and neural networks and it tries to assess the demand of calibration associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta