Bc. Tetiana Boiko

Master's thesis

Logistická regrese v systému Statistica

Logistic regression in Statistica system
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme modelu logistické regrese a jeho aplikaci v softwaru STATISTICA. Teoretická část udává odvození logistického regresního modelu, a to jak jeho jednoduchého případu, tak modelu vícenásobné logistické regrese. První kapitola obsahuje úvod do teorie zobecněných lineárních modelů. V druhé kapitole se popisují základní principy logistické regrese. Třetí kapitola se zaměřuje …more
Abstract:
In this thesis we deal with the model of logistic regression and its application in the STATISTICA software. In the theoretical part are shown the model-building methods for logistic regression model, both for simple case and for multiple logistic regression model. The first chapter contains an introduction to the theory of generalized linear models. Principles of logistic regression are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2017
  • Supervisor: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Reader: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta