Bc. Petr DOKOUPIL

Diplomová práce

Aplikovaná logistická regrese

Applied logistic regression
Anotace:
Logistická regresní analýza vyšetřuje vztahy mezi množinou vysvětlujících proměnných a závisle proměnnu (binární, nominální, ordinální). Logistický model patří do daleko větší třídy lineárních modelů, a to konkrétně do tzv. zobecněných lineárních modelů, ve kterých tzv. linková funkce vytváří vazbu mezi stochastickou složkou a mezi deterministickou složkou náhodné proměnné. Praktické příklady jsou …více
Abstract:
Logistic regression analysis examines relationships between a set of explanatory variables and dependent variables (binary, nominal, ordinal). Logistic model belongs to a much larger class of linear models, namely the so-called Generalized linear models in which the link function creates a link between the stochastic component and the deterministic component of a random variable. Practical examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOKOUPIL, Petr. Aplikovaná logistická regrese. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a5zu7h a5zu7h/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 4. 2012
Marklová, E.
28. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.