Radim Knoll

Diplomová práce

Multinomická regrese pro nominální a ordinální vysvětlovanou proměnnou

Multinomial regression for nominal and ordinal response variable
Anotace:
Diplomová práce se věnuje metodě multinomické regrese pro ordinální a nominální vysvětlovanou proměnnou. Práce je dělena do tří různých částí. V první části se práce zabývá základními postupy lineární regrese. Ve zkratce jsou zde popsány základní postupy pro regresní analýzu jednoduché a vícenásobné lineární regrese. Druhá část je pojmenována, jako logistická regrese. Na začátku této části se nachází …více
Abstract:
AbstractThe diploma thesis deals with the method of multinomial regression with nominal and ordinal response variables. The thesis is divided to three different parts. The first part deals with the basic procedures of linear regression. Briefly, the basic procedures of single and multiple linear regression are descibed. The name of the second part is logistic regression. At the beginning of this section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedoucí: Milan Bašta
  • Oponent: Kristýna Vltavská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78141