Ing. Monika Macharáčková

Diplomová práce

Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Appreciation of the company perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ je vyhodnocení výkonnosti vybrané firmy pomocí metod finanční analýzy po přechodu na vykazování v souladu s IFRS a porovnání s výsledky finanční analýzy dosaženými před přechodem na IFRS. První část je věnována modelům a metodám hodnocení výkonnosti firem, druhá …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Appreciation of the company performance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS” is evaluate the performance of selected company using methods of financial analysis after the transformation to reporting in accordance with the IFRS and comparison with results of the financial analysis achieved before the transition to IFRS. The first part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance