Stanislav Pučan

Bakalářská práce

Prostorové analýzy studentů a absolventů oboru Geoinformatika na VŠB-TU Ostrava

Spatial analysis of geoinformatics students and graduates at VSB-TU Ostrava
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou prostorové analýzy studentů a absolventů oboru Geoinformatika na VŠB – TU Ostrava. Potřebná data pro analýzy byla získána pomocí dotazníkového šetření. Prostorové údaje byly zobrazeny pomocí map. Sledováno bylo především místo bydliště studentů, lokalita jejich středních škol, ale také pracovní uplatnění absolventů. Důležitou součásti této práce jsou kvantitativní …více
Abstract:
The topic of this thesis is to make a spatial analysis of the students and graduates of Geoinformatics at VŠB – TU Ostrava. The data for the analysis were obtained by a questionnaire survey. The results of the spatial analysis are presented in form of maps. Observed were primarily the places of residence of the students and the locations of their secondary schools, but also the employability of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lucie Juřikovská
  • Oponent: Lucie Tomášová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava