Bc. Hana Pavlisová

Diplomová práce

Methods in Interpreter Training: A Survey of the Czech Republic

Methods in Interpreter Training: A Survey of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce „Methods in Interpreter Training: A Survey of the Czech republic“ se zabývá současnými metodami a přístupy ve výuce tlumočení v České republice. V teoretické části práce stručně popisuje historii tlumočnické profese a vývoj pedagogických přístupů k výuce tlumočení. Praktická část práce popisuje dotazníkové šetření, které bylo provedeno mezi vyučujícími tlumočení v České republice, a …více
Abstract:
The present diploma thesis set to explore the current trends and methods in interpreter training in the Czech republic. Its theoretical part briefly describes the history of the interpreting profession and developments in interpreter pedagogy. The practical part describes a questionnaire survey conducted among interpreter trainers in the Czech republic and its results. The aim of the survey was to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta