Theses 

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním – Radka LÍSKOVCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka LÍSKOVCOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Social Work with People with Mental Illness

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociální práce s lidmi s duševním onemocněním.Teoretická část je rozdělena do dvou podkapitol. První popisuje jednotlivé duševní choroby podle MKN - 10, jejich rozdělení, projevy a průběh. Druhá se zaměřuje na sociální práci s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním. Pro práci byly stanoveny dvě hlavní výzkumné otázky: Jaká je role a činnost sociálního pracovníka v péči o lidi s duševním onemocněním? S jakými potížemi se setkávají lidé s duševním onemocněním v oblasti zdravotní a sociální? Dále bylo stanoveno šest dílčích výzkumných otázek: S jakými zdravotními potížemi se potýkají lidé s duševním onemocněním? S jakými potížemi se potýkají lidé s duševním onemocněním v osobním životě? S jakými potížemi se potýkají lidé s duševním onemocněním v oblasti rodinného života? S jakými potížemi se potýkají lidé s duševním onemocněním v oblasti uplatnění na trhu práce? S jakými potížemi se potýkají lidé s duševním onemocněním v oblasti finanční? S jakými potížemi se potýkají lidé s duševním onemocněním v oblasti sociální?

Abstract: The bachelor thesis is concerning problems of social work with mentally ill people. The theoretical section of the thesis is divided into two subsections. The first subsection is describing particular mental illnesses according to MKN - 10, their subdivisions, manifestation, and progression. The second subsection introduces social work with target group of mentally ill people. There were developed two main research questions. What role and activity must perform social worker in mentally ill people's care? What problems mentally ill people must deal with in social and health lives? There were outlined six research sub questions: What health problems must mentally ill people deal with? What personal problems must mentally ill people solve in their lives? What problems must mentally ill people solve in their family lives? What problems must mentally ill people solve when entering job market? What financial problems must mentally ill people solve? What kind of social problems must mentally ill people deal with?

Klíčová slova: Duševní onemocnění, lidé s duševním onemocněním, sociální pracovník, sociální práce, sociální služby, psychiatrická péče, dopady onemocnění.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Maťhová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

LÍSKOVCOVÁ, Radka. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz