Bc. Nela Kadlecová, DiS.

Diplomová práce

Konstrukce problému a pomoci sociálních pracovníků při práci s lidmi s duševním onemocněním

The construction of problem and help of social workers working with people suffering from mental illness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou konstrukce problému a pomoci sociálních pracovníků při práci s lidmi s duševním onemocněním. V České republice prozatím bohužel příliš nefunguje provázanost a návaznost služeb pro ty, kteří prošli hospitalizací. Lidé trpící duševním onemocněním jsou zranitelnou cílovou skupinou, která se navíc potýká s řadou stereotypních předsudků a stigmat ve společnosti. Cílem mé …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on topic of the construction of problem and help of social workers working with people suffering with mental disorders. Unfortunately, there is not a great consistency and continuity of services for those who have undergone hospitalization in the Czech republic. People suffering from mental disorder are vulnerable aim group that has to deal with a scale of stereotypes and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií