Petr Fojtík

Bachelor's thesis

Marketing ve filmovém průmyslu

The Marketing in the Film Industry
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je "Marketing ve filmovém průmyslu". Teoretická část obsahuje souhrn základních pojmů z dané oblasti, včetně aplikace marketingového mixu v marketingu audiovizuálních děl. Praktická část analyzuje v České republice užité marketingové kampaně vybraných filmů. Práce se dále soustředí na určení faktorů marketingového mixu, hrajících klíčovou úlohu v rozhodovacím procesu českého …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Marketing in the film industry." The theoretical part contains a summary of the core terminology from this field, including application of the marketing mix in the marketing of audiovisual works. The practical part analyzes elected films' marketing campaigns, used in the Czech Republic. The final part of this paper is focused on identifying influential factors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zverejniť od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fojtík, Petr. Marketing ve filmovém průmyslu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe