Bc. Kristína Zákopčanová

Bakalářská práce

On Chaining Divine and Prism Model Checkers

On Chaining Divine and Prism Model Checkers
Anotace:
Tato práce prezentuje úspěšné propojení programů pro ověřování modelu, DIVINE a PRISM, za účelem vytvoření možnosti formálně ověřovat vícevláknové programy napsané v jazyce C/C++ s pravděpodobnostním chováním, které je zavedeno pomocí operátoru pravděpodobnostní volby. Tato práce se také zabývá technickými detaily rozšíření nástroje DIVINE, které byly nezbytné pro umožnění analýzy pravděpodobnostních …více
Abstract:
This thesis presents a successfully implemented tool chain for verification of multi-threaded C/C++ programs with probabilities expressed using a probabilistic choice operator. The verification is achieved by chaining two unique model checkers; namely, DIVINE and PRISM. In this work, we discuss the technical details of extensions necessary to include in DIVINE in order to enable analysis of probabilistic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika