Bc. Lenka Nagyová

Bachelor's thesis

Z generace na generaci aneb teorie sociální a kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny

From the generation to the generation, or the Theory of social and cultural reproduction within one family
Abstract:
Bakalářská práce „Z generace na generaci aneb teorie kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny“ nabízí vhled do problematiky teorie kulturní reprodukce v rámci rodiny, kdy dcery přebírají vzorce chování svých matek. Představuje životní příběhy tří generací žen jedné rodiny a zamýšlí se nad podobností či rozdílností jejich životních příběhů z hlediska výchovy v rodině a zejména jejich přístupu k životu …more
Abstract:
This theses „From the generation to the generation, ort he theory of cultural reproduction within one family“ gives insight into issue of social and cultural reproduction, when daughters take over the behavioural patterns of their mothers. It introduces the life stories of women of three generations of one family and contemplates the similarities and differences of their life stories in terms of education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta