Bc. Lenka Nagyová

Bakalářská práce

Z generace na generaci aneb teorie sociální a kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny

From the generation to the generation, or the Theory of social and cultural reproduction within one family
Anotace:
Bakalářská práce „Z generace na generaci aneb teorie kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny“ nabízí vhled do problematiky teorie kulturní reprodukce v rámci rodiny, kdy dcery přebírají vzorce chování svých matek. Představuje životní příběhy tří generací žen jedné rodiny a zamýšlí se nad podobností či rozdílností jejich životních příběhů z hlediska výchovy v rodině a zejména jejich přístupu k životu …více
Abstract:
This theses „From the generation to the generation, ort he theory of cultural reproduction within one family“ gives insight into issue of social and cultural reproduction, when daughters take over the behavioural patterns of their mothers. It introduces the life stories of women of three generations of one family and contemplates the similarities and differences of their life stories in terms of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta