Mgr. Matej Žitňanský

Bakalářská práce

Učení se zkušeností u lidí s Aspergerovým syndromem: interpretativní fenomenologická analýza

How People with Asperger's Syndrome Learn from Experience: Interpretative Phenomenological Analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá zkušenostním učením u dospělých lidí s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem. Je zaměřena na žitou zkušenost těchto lidí, jejich postoj k experimentování a zkoušení čehokoliv nového. První část popisuje autismus a Aspergerův syndrom z historického hlediska, příznaky a diagnostiku Aspergerova syndromu se zaměřením na sociální stránku a schopnost fungování ve společnosti. Druhá …více
Abstract:
This thesis deals with experiential learning of adults who have been diagnosed with Asperger's syndrome. It focuses on the lived experience of these people, their approach to experimenting and trying new activities. The first section describes autism and Asperger's syndrome within the historical context, symptoms and diagnosis of Asperger's syndrome - with the focus on social dimension and the ability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta