Mgr. Maroš Uherčík

Master's thesis

Multiplatformní aplikace s využitím TypeScript a AngularJS

Multiplatform application using TypeScript and AngularJS
Abstract:
The master thesis deals with the development of cross-platform applications using web technologies. The thesis provides an overview of technologies and processes, compares them. Then focuses on technologies TypeScript and AngularJS in detail. The practical part of thesis is a demonstration application, which uses the technology demonstrated in the theoretical part. The demonstration application deals …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem multiplatformních aplikací pomocí webových technologií. Práce obsahuje přehled na poli technologií a postupů, přičemž je porovnává a následně se zaměřuje na technologie TypeScript a AngularJS. Praktickou částí práce je demonstrační aplikace, která využívá technologie předvedené v teoretické části. V demonstrační aplikaci je řešena analýza daného problmému, návrh řešení …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. David Gešvindr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky