Bc. Veronika Mušková

Diplomová práce

Faktory pracovní spokojenosti jako východisko pro strategii personálního řízení organizace

Factors of employment satisfaction as a starting point for the strategy of the personnel management in the company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku: „Na které faktory pracovní spokojenosti je vhodné na základě průzkumu pracovní spokojenosti a očekávání zaměstnanců soustředit pozornost v rámci strategie personálního řízení vybrané organizace. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení problematiky pracovní spokojenosti a její vazby na strategii personálního řízení, psychologickou smlouvu a možné …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the question: „On which factors of employment satisfaction is suitable to focus attention on the basis of the survey of employees´ satisfaction and expectation within the frame of the personnel management strategy in the company?“ Theoretical part of the thesis is focused on the determination of issue of employment satisfaction and its connections with personnel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií