Theses 

Faktory pracovní spokojenosti jako východisko pro strategii personálního řízení organizace – Bc. Veronika Mušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Mušková

Diplomová práce

Faktory pracovní spokojenosti jako východisko pro strategii personálního řízení organizace

Factors of employment satisfaction as a starting point for the strategy of the personnel management in the company

Anotace: Cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku: „Na které faktory pracovní spokojenosti je vhodné na základě průzkumu pracovní spokojenosti a očekávání zaměstnanců soustředit pozornost v rámci strategie personálního řízení vybrané organizace. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení problematiky pracovní spokojenosti a její vazby na strategii personálního řízení, psychologickou smlouvu a možné následky na pracovní chování zaměstnanců. Hlavním výstupem teoretické části práce je identifikace faktorů pracovní spokojenosti na základě rozborů vybraných teorií pracovní spokojenosti a motivace. Pro výzkum v konkrétní organizaci byla použita kombinace kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie. V organizaci je nejvyšší nespokojenost s následujícími faktory: peněžní odměna, možnost kariérního postupu, sestupná komunikace, pracovní zátěž, spravedlnost odměňování, personální politika a personální řízení a informovanost zaměstnanců. Závěr práce obsahuje doporučení pro strategii personálního řízení organizace s cílem zlepšit současný stav pracovní spokojenosti v organizaci. Počet slov základního textu: 21813.

Abstract: The aim of this thesis is to answer the question: „On which factors of employment satisfaction is suitable to focus attention on the basis of the survey of employees´ satisfaction and expectation within the frame of the personnel management strategy in the company?“ Theoretical part of the thesis is focused on the determination of issue of employment satisfaction and its connections with personnel management strategy, psychological contract and possible effects on the employees´ working behaviour. The main output of theoretical part is the identification of factors of employment satisfaction on the basis of chosen theories of employment satisfaction and work motivation. For the research in the company there was applied combination of quantitative and qualitative research strategy. In the company there is the greatest dissatisfaction within following factors. Prise money, possibility of career advancement, descending communication, working load, fairness of reward, personnel policy and management and employees´ informedness. Conclusion of the thesis includes recommendation for the personnel management strategy with the aim of improvement the present state of employment satisfaction in the company. Number of words of basic text: 21813.

Klíčová slova: organizace, strategie personálního řízení, pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz