Mgr. Pavel Janoš, Ph.D.

Disertační práce

Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics

Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics
Anotace:
Glycosyltransferázy jsou důležitou enzymovou třídou, podílejí se na celé řadě biologických procesů a účastní řady onemocnění. Katalyzují přenos cukerné skupiny z donor substrátu na akceptor substrát a vytvoření glykosidické vazby. Velká rozmanitost v možných akceptorových substrátech vyžaduje velkou rozmanitost glycosyltransferáz, přičemž každá katalyzuje tvorbu jedné specifické glykosidické vazby …více
Abstract:
Glycosyltransferases are an important class of enzymes that participate in many biological processes and are implicated in various diseases. They catalyze the transfer of a sugar moiety from a donor substrate onto a nucleophilic acceptor and formation of a glycosidic bond. There is a great diversity in the possible acceptor substrates, which requires a great diversity of glycosyltransferases each catalyzing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., Mgr. Juraj Kóňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie