Bc. Michaela Kratochvilová

Bakalářská práce

Nákupní centra v České republice a na Slovensku

Shopping centres in Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Předmětem bakalářské práce ,,Nákupní centra v České republice a na Slovensku” je porovnání ekonomických, prostorových i funkčních aspektů nákupních center v obou zemích. První část se zabývá historickým vývojem nákupních center nejen v České republice a na Slovensku, ale také v USA a Evropě. Druhá část pak zahrnuje porovnání a analýzu zjištěných dat o nákupních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Shopping centres in the Czech Republic and Slovakia” is to compare economic, spatial and functional aspects of shopping centres in both countries. The first part deals with the historical development of shopping centres in the Czech and Slovak Republics, but also in the USA and Europe. The second part includes comparison and analysis of collected data on shopping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta