Mgr. Tomáš Hülle, Ph.D.

Master's thesis

Transpozice směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům do českého právního řádu

Directive 2005/29/EC and its Transposition in the Czech Law
Abstract:
Práce se věnuje směrnici 2005/29/ES a zejména procesu její transpozice, novými instituty pro český právní řád, vztahu nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže a hlavně práci s celou směrnicí jako celkem. Celé práce je pojata velice kriticky a pokouší se alespoň částečnou analýzou celé směrnice poukázat na její slabá místa, zejména pak na rizika pro Českou republiku. V závěru se práce soustředí …more
Abstract:
The dissertation is focused on the European Directive 2005/29/EC and especially the process of its implementation, new institutes for the Czech legal system, relation between unfair commercial practices and unfair competition and primarily the method of working with the Directive as a one unit. Whole dissertation is very critical and tries at least by partial analysis of whole directive point out its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta