Mgr. Aneta Vlahová

Diplomová práce

Mezigenerační učení na pracovišti

Intergenerational Learning at Workplace
Anotace:
Diplomová práce Mezigenerační učení na pracovišti je ukázkou případové studie zaměřující se na zkoumání faktorů mající vliv na mezigenerační učení v dané Firmě. První, teoretická, část představuje význam celoživotního učení a předkládá jej jako základní kámen celé diskuze. Dále je značná pozornost věnována pracovišti jako místu k učení, které zde probíhá jak na úrovni jedince, skupiny, tak organizace …více
Abstract:
The Master’s Thesis Intergenerational Learning at Workplace is a case study focusing on the research of factors that influence intergenerational learning in a particular Corporation. The first part is theoretical and it introduces the importance of all-life education and utilizes it as the foundation of the following argument. Furthermore is the attention centered on the workplace as a place to learn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta