Bc. Nicol Šostá

Diplomová práce

Učení na pracovišti integrovaného záchranného systému

Workplace learning in the Integrated rescue center
Anotace:
Tato práce s názvem Učení na pracovišti integrovaného záchranného systému se zabývá učením, které probíhá přímo na pracovišti mezi profesionály hasiči, policisty a pracovníky zdravotnické záchranné služby. Cílem práce je zjistit a popsat, jak vnímají učení na pracovišti členové integrovaného záchranného systému v jednom konkrétním integrovaném výjezdovém centru, jakým způsobem se učí a jak si předávají …více
Abstract:
This thesis called Workplace learning in the Integrated rescue center deals with the learning which takes place directly in the workplace among professional firefighters, policemen and medical rescue workers. The aim of this thesis is to identify and describe, how members of the Integrated rescue center perceive workplace learning in one particular integrated rescue center, how they learn and how they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta