Mgr. Jakub Piňos

Bakalářská práce

Prezidentské volby v ČR 2013: témata debat druhého kola

Czech Presidential Election 2013: Second Round of Debates Topics
Anotace:
Práce se obecně zabývá tématy, jež se objevila v televizních a rozhlasových vysíláních mezi prvním a druhým kolem volby. Analyzuje témata volebních programů obou postupujících kandidátů, Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga, a zaměřuje se jejich prosazení v rámci všech debat. Dále se věnuje představě obou kandidátů o způsobu výkonu funkce hlavy státu, jejíž postavení je v parlamentní demokracii do …více
Abstract:
This study is involved primarily with topics which arose in televised and radio broadcast debates between the first and the second round. It focusses on the topics arising from the programmes of both second-round candidates, Miloš Zeman and Karel Schwarzenberg, and their role in terms of the debates. It further examines the candidates' conception of the performative role of the head of state, the status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií