Tomáš KLABAČKA

Bachelor's thesis

Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky

Current unemployment in the Czech Republic, causes and consequences
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na nezaměstnanost v Ústeckém kraji v posledních letech. Hlavním cílem práce bylo se blíže seznámit s vývojem nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, a najít příčiny a důsledky nezaměstnanosti v kraji. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, v té první se nachází teoretická rešerše pojmů týkajících se nezaměstnanosti, trhu práce a politiky nezaměstnanosti. K vypracování této části …viac
Abstract:
Bachelor thesis focuses on unemployment in the Ústí nad Labem region in recent years. The main aim of the thesis was to get acquainted with the development of unemplyment in the Ústí nad Labem region and to find the causes and consequences of unemployment in the region. The thesis is divided into two main parts, the first one contains a theoretical research of concepts related to unemployment policy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Čestmír Jarý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLABAČKA, Tomáš. Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Retail Management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce