Tomáš KLABAČKA

Bachelor's thesis

Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky

Current unemployment in the Czech Republic, causes and consequences
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na nezaměstnanost v Ústeckém kraji v posledních letech. Hlavním cílem práce bylo se blíže seznámit s vývojem nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, a najít příčiny a důsledky nezaměstnanosti v kraji. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, v té první se nachází teoretická rešerše pojmů týkajících se nezaměstnanosti, trhu práce a politiky nezaměstnanosti. K vypracování této části …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on unemployment in the Ústí nad Labem region in recent years. The main aim of the thesis was to get acquainted with the development of unemplyment in the Ústí nad Labem region and to find the causes and consequences of unemployment in the region. The thesis is divided into two main parts, the first one contains a theoretical research of concepts related to unemployment policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Čestmír Jarý

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLABAČKA, Tomáš. Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Retail Management

Theses on a related topic

All theses