Bc. Aneta Konečná

Diplomová práce

Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ

Lifestyle and value orientation from the point of view of upper primary school pupils
Anotace:
Moje diplomová práce s názvem Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ je zaměřena na životní styl a hodnoty, které mladí lidé upřednostňují. Ráda bych objasnila, co děti obvykle dělají ve svém volném čase, zda mají nějaké koníčky, dávají přednost aktivnímu nebo pasivnímu způsobu života. Tato práce se člení do dvou částí. První část je teoretická a nachází se v ní informace o …více
Abstract:
My Master´s thesis called Lifestyle and value orientation of the upper primary school pupils point of view is focused on lifestyle and values which young people prefer. I would like to reveal, what children usually do in their free time, if they have any hobbies, if they prefer active or passive life. This thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and there are some information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta