Bc. Ing. Veronika Němcová

Diplomová práce

Komparace financování a řízení vybraných Regionálních rad regionu soudržnosti

Comparison of Financing and Management of Chosen Regional Committees in the Solidarity Region
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Komparace financování a řízení vybraných Regionálních rad regionu soudržnosti“ je zhodnocení financování a řízení Regionálních rad regionů soudržnosti a navržení věcných a legislativních změn pro zdokonalení jejich činnosti v novém programovém období od roku 2014. První část je zaměřena na teoretické fungování a popis regionální politiky Evropské unie a České republiky. Další …více
Abstract:
The aim of the thesis: “The comparison of financing and management of chosen regional committees in the solidarity region” is the evaluation of financing and management of regional councils and a proposal of substantive and legislative changes to improve their work in the new programming period from 2014. The first part focuses on the theoretical description and operation of regional policy of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Michaela Horňáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta