Bc. Jan KAVALÍR

Diplomová práce

Rekonstrukce kabelového vedení VN

Reconstruction of high voltage cable line
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projekční činnost ve výstavbě. Konkrétně se jedná o návrh kabelového vedení VN za již dosluhující stávající vedení. V úvodu je čtenář seznámen s různými aspekty, které je nutno při návrhu kabelového vedení zohlednit. Tyto aspekty určují zejména časovou, finanční, ale i technickou náročnost plánované stavby. Následuje úvod do stavebního zákona pro legislativní …více
Abstract:
The topic of this thesis is construction projecting. It focuses especially on designing a high-voltage cable layout to replace an aging wiring. The introduction chapter provides reader with insight into various aspects that need to be considered during the design phase. These aspects are important in determining a duration of project, as well as financial and technological complexity of the design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAVALÍR, Jan. Rekonstrukce kabelového vedení VN. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika