Theses 

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN) – Bc. Hana KOLDITZOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Master programme / field:
Teaching at Higher Secondary Schools / Teaching vocational subjects at nursing schools

Bc. Hana KOLDITZOVÁ

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN)

Health care of patients with facture of proximal femur. (Comparison of the care in CZ and Germany)

Abstract: Má diplomová práce se zabývá problematikou klinické diagnózy zlomenina proximálního konce stehenní kosti. Zároveň porovnávám ošetřovatelskou péči u nás a v SRN. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky o této diagnóze charakteristika onemocnění, incidence, klasifikace zlomenin a druhy ošetření. V praktické části byla využita metoda výzkumu a statistického zpracování získaných dat. Data byla vzájemně porovnána a vyhodnocena

Abstract: My thesis deals with the clinical diagnosis of fracture of the proximal femur. At the same time I compare nursing care in our country and Germany. The theoretical section summarizes the theoretical knowledge as characteristic of the disease, incidence, classification of fractures and treatments. The practical part was used research methods and statistical processing of data. Data were compared with each other

Keywords: Proximální konec stehenní kosti, zlomenina, léčba, operace, porovnání péče

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2011
  • Accessible from:: 29. 6. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Jaroslav Zíka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLDITZOVÁ, Hana. Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN). Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 17:18, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz