Theses 

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN) – Bc. Hana KOLDITZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teaching at Higher Secondary Schools / Teaching vocational subjects at nursing schools

Bc. Hana KOLDITZOVÁ

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN)

Health care of patients with facture of proximal femur. (Comparison of the care in CZ and Germany)

Anotácia: Má diplomová práce se zabývá problematikou klinické diagnózy zlomenina proximálního konce stehenní kosti. Zároveň porovnávám ošetřovatelskou péči u nás a v SRN. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky o této diagnóze charakteristika onemocnění, incidence, klasifikace zlomenin a druhy ošetření. V praktické části byla využita metoda výzkumu a statistického zpracování získaných dat. Data byla vzájemně porovnána a vyhodnocena

Abstract: My thesis deals with the clinical diagnosis of fracture of the proximal femur. At the same time I compare nursing care in our country and Germany. The theoretical section summarizes the theoretical knowledge as characteristic of the disease, incidence, classification of fractures and treatments. The practical part was used research methods and statistical processing of data. Data were compared with each other

Kľúčové slová: Proximální konec stehenní kosti, zlomenina, léčba, operace, porovnání péče

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
  • Zverejniť od: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MUDr. Jaroslav Zíka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOLDITZOVÁ, Hana. Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN). Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:36, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz