Veronika VALTROVÁ

Bakalářská práce

Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti na nezaměstnané občany v okrese Česká Lípa

The Consenquences of Long-term Unemployment for Unemployed Citizens in Ceská Lipa region
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala ?Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti na nezaměstnané občany v okrese Česká Lípa.? Cílem této práce je zjištění, jaké následky má dlouhodobá nezaměstnanost na jedince. V teoretické části se podrobně zabývám informacemi o nezaměstnanosti. Především jsem definovala nezaměstnanost, nezaměstnaného a typy nezaměstnanosti. Popsala jsem, jaký význam má pro člověka …více
Abstract:
For the purposes of my dissertation I have chosen the topic ?Consenquences of Long-term Unemployment for Unemployed Citizens in Ceská Lipa region?. The aim of this dissertation is to find out what the consenquences of long-term unemployment are for a human being. In theoretical part I dealt in detail with the data about unemployment. First I defined unemployment, unemployed person and the types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Daniela Vysloužilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALTROVÁ, Veronika. Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti na nezaměstnané občany v okrese Česká Lípa. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp.