Bc. Lucie Lustigová

Master's thesis

Personal branding a komunikace umělecké značky

Personal Branding and Communication of Art Brand
Anotácia:
Diplomové práce se zabývá personal brandingem a komunikací umělecké značky. Teoretic-ká část se věnuje základním pojmům související s personal brandingem, art marketingem, budováním značky a marketingovou komunikací. Teoretická část je východiskem pro část praktickou. Praktická část je zaměřena na SWOT analýzu, analýzu konkurence a zmapování komunikačního mixu umělkyně. Z analýzy jsou zjištěny klíčové …viac
Abstract:
The diploma thesis look into the area of personal branding and communication of art's brand. In the theoretical part there are elementary terms related to personal branding, art marketing, brandbuilding and marketing communication. The theoretical part introduces the bases for the creationof the practical part. The practical part is focused on SWOT analy-sis, the competitor analysis and mapping of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lustigová, Lucie. Personal branding a komunikace umělecké značky. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications