Bc. Lucie Lustigová

Master's thesis

Personal branding a komunikace umělecké značky

Personal Branding and Communication of Art Brand
Abstract:
Diplomové práce se zabývá personal brandingem a komunikací umělecké značky. Teoretic-ká část se věnuje základním pojmům související s personal brandingem, art marketingem, budováním značky a marketingovou komunikací. Teoretická část je východiskem pro část praktickou. Praktická část je zaměřena na SWOT analýzu, analýzu konkurence a zmapování komunikačního mixu umělkyně. Z analýzy jsou zjištěny klíčové …more
Abstract:
The diploma thesis look into the area of personal branding and communication of art's brand. In the theoretical part there are elementary terms related to personal branding, art marketing, brandbuilding and marketing communication. The theoretical part introduces the bases for the creationof the practical part. The practical part is focused on SWOT analy-sis, the competitor analysis and mapping of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lustigová, Lucie. Personal branding a komunikace umělecké značky. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe