Ing. Kristýna Bílková

Master's thesis

Úprava individuálních pracovních smluv v Nařízení Brusel Ibis a Nařízení Řím I

Regulation of Employment Contracts under Brussels Ibis Regulation and Rome I Regulation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou individuálních pracovních smluv v Nařízení Brusel I bis a Nařízení Řím I. Nejdříve je shrnuta právní úprava pojmu individuální pracovní smlouva v hlavních pramenech. Následně se práce věnuje určení příslušnosti u individuálních pracovních smluv a prorogaci. V neposlední řadě je rozebráno určení práva rozhodného a možnosti volby práva. Důraz je v práci kladen …more
Abstract:
This thesis deals with individual employment contracts in the Brussels I bis Regulations and Rome I Regulations. First, the concept of individual employment contracts is summarized with respect to the major sources of regulation. Then, jurisdiction and the jurisdiction clause are described. Last but not least, I have analyzed which particular types of law are applicable to individual employment contracts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta