Bc. Daniel Vašta, DiS.

Bachelor's thesis

Využití algoritmického obchodování na devizových trzích

Use of Algorithmic Trading on Foreign Exchange
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na využití algoritmického obchodování na devizových trzích. Shrnuje a popisuje možnosti analýzy trhu z hlediska technického, fundamentálního a psychologického, u prvního jmenovaného pak zejména jeho význam při návrhu obchodní strategie. Práce se dále tematicky věnuje samotné problematice návrhu obchodní strategie vhodné k následné automatizaci a jejímu finálnímu testování po …viac
Abstract:
This thesis is aimed on use of algorithmic trading on foreign exchange. It summarizes and discusses the possibility of a market analysis from the technical, fundamental and psychological aspect, at first appointed especially, its importance in the field of trading strategy design. Furthermore, the theme of this paper focuses on an issues of designing trading strategy suitable for its subsequent automatization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní