Jana Mihoková

Diplomová práce

Kupní rozhodovací proces spotřebitele na trhu sušenek a oplatek

Purchasing decision process of consumers in the sweet biscuits and wafers market
Anotace:
Cílem práce je analyzovat kupní chování spotřebitelů na trhu sušenek a oplatek, nalézt specifika a zmapovat využití prodejních kanálů. První část je věnována teoretickému aparátu, který pomůže pochopit spotřebitelovy predispozice, životní styl a průběh kupního rozhodovacího procesu v obecné rovině. Druhá část je zaměřena na samotný trh sušenek a oplatek a současnou situaci. Třetí praktická část se …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze a purchasing behavior of consumers in the market of biscuits and wafers, find specifics and map out the usage of sales channels. The first part focuses on the theoretical apparatus that helps to understand consumers' predispositions, lifestyle and purchasing decision process in general. The second part concentrates on biscuits and wafers and the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Lenka Kopáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21422