Bc. Andrej Mičaň

Diplomová práce

Designing an Online and Offline Marketing Strategies for Stolen Money Music Group

Designing an Online and Offline Marketing Strategies for Stolen Money Music Group
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím online a offline marketingovej stratégie pre hudobnú skupinu Stolen Money. V teoretickej časti práca popisuje položky marketingového mixu, venuje sa jednotlivým nástrojom online a offline marketingu, a definuje oblasti chovania spotrebiteľov. V praktickej časti je pozornosť výsledkom analýz rozboru dotazníkového výskumu, ktorého hlavným výstupom bolo určenie následných …více
Abstract:
This master´s thesis focuses on designing online and offline marketing strategies for a Slovak rock band, Stolen Money. In the theoretical part, the thesis defines the areas of marketing mix, describes various types of online and offline marketing communication strategies and analyses the consumer behavior. In the practical part, the Stolen Money band is thoroughly examined and resulting marketing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mičaň, Andrej. Designing an Online and Offline Marketing Strategies for Stolen Money Music Group. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe