Bc. Andrea Jakubíková

Diplomová práce

Chovanie spotrebiteľov na trhu handmade výrobkov

Chování spotřebitele na trhu handmade výrobků
Anotace:
Jakubíková, A. Chování spotřebitele na trhu handmade výrobků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Diplomová práce se zaobírá chováním spotřebitelů České a Slovenské republiky v souvislosti s handmade výrobky. Práce zkoumá trhy handmade výrobků, zjišťuje faktory a chování spotřebitelů při upřednostnění a nákupu handmade výrobků. V diplomové práci jsou použity různé techniky marketingového …více
Abstract:
Jakubíková, A. Consumer behavior in the handmade products market. Diploma the-sis. Brno: Mendel University, 2019.The diploma thesis deals with behavior of consumers of the Czech and Slovak Republics in relation to handmade products. Thesis research handmade products markets, identifies factors and consumer behavior in preference and in purchasing handmade products. The diploma thesis uses various techniques …více
Abstract:
Jakubíková, A. Chovanie spotrebiteľa na trhu handmade výrobkov. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Diplomová práca sa zoberá správaním spotrebiteľov Českej a Slovenskej republiky v súvislosti s handmade výrobkami. Práca skúma trhy handmade výrobkov, zisťuje faktory a správanie spotrebiteľov pri uprednostnení a nákupe handmade výrobkov. V diplomovej práci sú použité rôzne techniky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Naďa Birčiaková, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta