Bc. Šárka Slezáková

Diplomová práce

Color in African American Literature and Culture

Color in African American Literature and Culture
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem tzv. „colorismu“ neboli diskriminace na základě odstínu pleti v afroamerické komunitě. Práce popisuje historický vývoj americké a afroamerické společnosti. Začíná dobou otroctví, která je považována za počátek celé problematiky. Právě v době otroctví začalo míšení ras a začali se tudíž objevovat afroameričané s tmavší a světlejší pletí. Ti, kteří měli světlejší barvu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with colorism or skin tone bias within African American society. The thesis describes changes in African American society throughout history. It starts at the period of slavery which is considered to be the beginning of the whole issue. It was during slavery when the mixing of races began and therefore African Americans with lighter and darker skin appeared. Those with a lighter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta