Bc. Šárka Slezáková

Master's thesis

Color in African American Literature and Culture

Color in African American Literature and Culture
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem tzv. „colorismu“ neboli diskriminace na základě odstínu pleti v afroamerické komunitě. Práce popisuje historický vývoj americké a afroamerické společnosti. Začíná dobou otroctví, která je považována za počátek celé problematiky. Právě v době otroctví začalo míšení ras a začali se tudíž objevovat afroameričané s tmavší a světlejší pletí. Ti, kteří měli světlejší barvu …more
Abstract:
This diploma thesis deals with colorism or skin tone bias within African American society. The thesis describes changes in African American society throughout history. It starts at the period of slavery which is considered to be the beginning of the whole issue. It was during slavery when the mixing of races began and therefore African Americans with lighter and darker skin appeared. Those with a lighter …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta