Šárka Valentová

Bakalářská práce

Studium exprese genů v živočišných tkáních metodou real-time PCR

Gene expression study in animal tissues by real-time PCR
Anotace:
Studium genové exprese v živočišných tkáních umožňuje lepší porozumění fyziologie živočichů, díky kterému pak můžeme expresi genů kontrolovat či regulovat. Kvantitativní polymerázová reakce v reálném čase (real-time PCR), která studium genové exprese umožňuje, je vysoce flexibilní metodou. V současné době je k dispozici celá řada variant této technologie dle použité chemie a instrumentace. Optimální …více
Abstract:
The gene expression study in animal tissues enables a better understanding of animal physiology which allows to control and regulate gene expression. Quantitative real-time PCR is a highly flexible method for studying gene expression. Several variants of the technology are currently available considering the chemistry and instrumentation used. Optimal results of gene expression studies require a clear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie