Ing. Kateřina Grunová

Bakalářská práce

Partnerky odsouzených a jejich těžké životní situace

Partners of convicts and their difficult life situations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem žen, jejichž partner zažil výkon trestu odnětí svobody. Teoretická část pojednává o rodině jako takové, funkcích rodiny a partnerských vztazích obecně. V teoretické části je také zmíněno, jaké problémy se mohou objevit v partnerských vztazích, jaký je dopad trestu odnětí svobody partnera na ženy a jejich rodiny a jak je možné jim pomoci. Výzkumná část je zaměřená …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the theme of women whose partner experienced imprisonment. The theoretical part discusses the family, functions of families and relationship in general. The theoretical part also mentions what problems may appear in relationship, what is the impact of partners imprisonment on women and their families and how can we help them. The research part is focused on qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta