Bc. Barbora TALACKOVÁ

Diplomová práce

Management monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péči

Management of invasive hemodynamic monitoring in intensive care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na invazivní monitoraci hemodynamiky na pracovištích intenzivní péče. V teoretické části je popsán koncept managementu v ošetřovatelství, zmíněn historický mezník vzniku jednotek intenzivní péče, objasňována hemodynamická nestabilitaa, její patofyziologické důsledky. Dále diagnostické možnosti - klinické vyšetření a především monitorování hemodynamické parametrů. Ty jsou …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on invasive monitoring of hemodynamics in intensive care workplaces. The theoretical part describes the concept of management in nursing, the historical milestone of the formation of intensive care units, the hemodynamic instability, its pathophysiological consequences. Further diagnostic possibilities - clinical examination and especially monitoring of hemodynamic parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TALACKOVÁ, Barbora. Management monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péči. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta