Bc. Silvie MALÍKOVÁ

Master's thesis

Monumentální dílo a osobnost Jano Kohlera [1873-1941]

The monument Work and Character of Jano Köhler [1873-1941]
Abstract:
Diplomová práce zabývající se osobností moravského výtvarníka Jano Köhlera (1873-1941) představuje úplný přehled současného stavu bádání, které se výtvarníkem až do současnosti zabývalo. Uvádí biografické údaje umělce a nastiňuje umělecké zájmy ve všech oborech Köhlerovy tvorby. Stěžejní kapitolou práce je chronologicky řazený katalog prací umělce provedených v monumentálním měřítku. V katalogu, který …more
Abstract:
Dissertation deals with the personality of Moravian artist Jano Köhler (1873-1941). It represents comprehensive summary of actual state of research, which are presently available. Work mentions biographical data of the artist and also foreshadows his art interests in all spheres of Köhler's activity. Chronological ranged catalogue of author's monumental works constitutes fundamental chapter of dissertation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2011
Identifier: 98526

Thesis defence

 • Supervisor: Doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Kohlera [1873-1941]. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ml1skp ml1skp/2
29/6/2011
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.