Bc. Silvie MALÍKOVÁ

Diplomová práce

Monumentální dílo a osobnost Jano Kohlera [1873-1941]

The monument Work and Character of Jano Köhler [1873-1941]
Anotace:
Diplomová práce zabývající se osobností moravského výtvarníka Jano Köhlera (1873-1941) představuje úplný přehled současného stavu bádání, které se výtvarníkem až do současnosti zabývalo. Uvádí biografické údaje umělce a nastiňuje umělecké zájmy ve všech oborech Köhlerovy tvorby. Stěžejní kapitolou práce je chronologicky řazený katalog prací umělce provedených v monumentálním měřítku. V katalogu, který …více
Abstract:
Dissertation deals with the personality of Moravian artist Jano Köhler (1873-1941). It represents comprehensive summary of actual state of research, which are presently available. Work mentions biographical data of the artist and also foreshadows his art interests in all spheres of Köhler's activity. Chronological ranged catalogue of author's monumental works constitutes fundamental chapter of dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
Identifikátor: 98526

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Kohlera [1873-1941]. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ml1skp ml1skp/2
29. 6. 2011
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.